Home » припремна настава » Термини припремне наставе

Термини припремне наставе

Обавештавамо будуће студенте да ће се припремна настава за полагање пријемног испита одржавати у априлу месецу 2024. године (викендима), у згради Факултета.

Заинтересовани кандидати опредељују се само за један од два понуђена предмета: Српски језик и књижевност или Историју. Фонд часова по предмету је 18 и обухвата све области предвиђене програмом пријемног испита. Литератури и програму пријемног испита може се приступити путем следећег линка.

Припремна настава одржава се у следећим терминима:

Српски језик и књижевност:

  • 6. и 7. април, од 9 до 12 часова; (Амфитеатар II)
  • 13. и 14. април, од 9 до 12 часова; (Амфитеатар II)
  • 20. и 21. април, од 9 до 12 часова. (Амфитеатар II)

Историја:                       

  • 6. и 7. април, од 9 до 12 часова; (Слушаоница I) 
  • 13. и 14. април, од 9 до 12 часова; (Слушаоница I) 
  • 20. и 21. април, од 9 до 12 часова. (Слушаоница I) 

Накнада за похађање припремне наставе износи 10.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Факултета број: 840-1439666-55 (позив на број 22). Оригинал уплатнице је потребно приложити приликом подношења пријаве.

Пријаве за припремну наставу примају се од 5марта 2024. године до почетка припремне наставе, у шалтер сали Факултета, на шалтеру број 1, радним данима од 8.00 до 13.00 часова.

Студенти, који се након похађања припремне наставе не упишу на Факултет у статусу студента који се финансира из буџета, имаће могућност да, уз молбу, плате школарину у десет месечних рата.

За све додатне информације у вези са припремном наставом можете нас контактирати путем телефона 011/3027-672 и 011/3027-725 или путем имејла centar@ius.bg.ac.rs

Последње вести