Home » Програм полагања

Програм полагања

Програм полагања пријемног испита за упис студената у школску 2020/2021. годину обухвата програме из следећих области, односно предмета и то:

  • Српског језика
  • или Историје,

по избору кандидата који врши при подношењу пријаве за упис на основне академске студије Правног факултета Универзитета у Београду.

Тест за полагање пријемног испита садржи 60 питања, из предмета који кандидат изабере ради полагања испита у оквиру своје пријаве за упис на Факултет. Кандидат може да освоји највише  60 бодова из предмета који полаже у оквиру пријемног испита, што му се сабира са бодовима по основу успеха који је остварио у свом ранијем школовању.

Правни факултет, једна од најстаријих чланица  Универзитета у Београду, који је прославио два века постојања, као својеврстан стуб правне науке и културе,  има обавезу да очува традицију али и да се прилагођава новим тенденцијама у овој области.

Када је реч о пријему нових генерација на студије права, Факултет је анализирао досадашње услове за упис и  закључено је да је неопходно променити досадашњи систем пријемног испита односно прилагодити га потребама будућих академаца. Испит треба да буде што једноставнији али и у функцији будућег позива.

Због тога је Факултет одлучио да у пријемни испит укључи предмете који се уче у средњој школи, а који су у непосредној вези са будућим позивом.

Последње вести