Будући студенти

Реч Декана

О Факултету

Материјал за припрему

Припреме за полагање

Мапа зграде

Локација

Главна страна

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС

ОВА РАНГ ЛИСТА ЈЕ ПРИВРЕМЕНА, СВЕ ДО ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ КАДА ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА, ПО КОЈОЈ ЋЕ СЕ ВРШИТИ УПИС.

 

Кандидати са објављене прелиминарне ранг листе могу поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, односно број поена остварен на пријемном испиту.

Приговори се подносе 22. септембра 2022. год. од 8.00 до 10.00 часова и 23. септембра 2022. године од 8.00 до 10.00 часова на шалтеру број 2.

Одлуке по приговорима од  22. септембра 2022. год. биће саопштена истог дана од 12 часова, а по приговорима од  23. септембра 2022. год. истог дана од 12 часова, у Свечаној сали Деканата.

Утврђивање тачног броја поена по основу приговора подразумева могућност и увећања и смањења броја поена у односу на прелиминарну ранг листу.

Кандидат, незадовољан одлуком Комисије може поднети жалбу Декану, као другостепеном органу, у року од 24 часа од пријема решења Комисије.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе. Решење Декана је коначно.

За подношење приговора на број бодова остварених на тесту уплаћује се износ од 1.500,00 динара на жиро рачун факултета 840-1439666-55. Уколико се утврди да је приговор основан, уплаћени износ се враћа подносиоцу .

 
 

Правни факултет Универзитета у Београду,

Булевар краља Александра 67, Београд тел. (011) 3027-600, факс. (011) 3221-299 инфо: (011) 3027-725, 3027-776
pravni@ius.bg.ac.rs