Добродошли на Правни факултет, први акредитовани и најстарији факултет у  нашој земљи

Будући студенти

Реч Декана

О Факултету

Материјал за припрему

Мапа зграде

Локација

Зашто је Правни факултет прави избор за тебе?

Главна страна

 

Желите модеран факултет? Желите свестрано образовање? Имате ПРАВО!

Поштовани матуранти,

Добро дошли на Правни факултет Универзитета у Београду, највећи и најстарији Факултет у нашој земљи и један од најстаријих Факултета на Балкану!

Знање, чврсто утемељено на традицији дугој више од 200 година, гаранција је квалитета, који нас води у сигурну будућност.

Избором нашег Факултета и окончањем студија, постаћете део породице од близу 50.000 дипломаца. Студираћете на Факултету који је дао највише академика САНУ, ректора Универзитета у Београду, министара и председника владе Републике Србије.

Студије права и углед нашег Факултета пружају велике могућности запослења. Дипломирани правници нашег Факултета успешно раде у привреди, у судовима, државној администрацији, адвокатури, на факултетима и Универзитету, приватним фирмама, институтима, дипломатији, новинарству. Знања и вештине стечене на нашем Факултету се све више користе у водећим компанијама и адвокатским канцеларијама у свету, на различитим универзитетима и институцијама. На бироу за запошљавање најмање је правника.

Зато је наш Факултет сваке године један од најтраженијих факултета међу средњошколцима у Србији!

Наставу на Факултету обавља преко 130 наставника и сарадника. Поседујемо најсавременију техничку опрему (студентске компјутерске лабораторије, правне клинике, судницу, видео бимове, конференцијску салу с видео линком и симултаним превођењем, инфо пултове, електронску пријаву испита), најбоље опремљену библиотеку у региону, модерне амфитеатре и слушаонице, најактивније студентске организације и студентски парламент, који Вас жељно очекују... и још преуређене осавремењене читаонице, књижару, најексклузивнији студентски клуб на Универзитету „Бона Фидес“, музеј Правног факултета...

 


Амфитеатар V

Читаоница

Очекујете ефикасне и стручне студије на факултету са најдужом традицијом? С ПРАВОМ!

Наставни планови и програми студија прилагођени су захтевима Болоњског процеса и укључењу у европски високошколски образовни простор, чиме је омогућено и редовно гостовање професора са престижних факултета у иностранству.

Основне академске студије трају 4 године и по њиховом завршетку стиче се стручни назив дипломирани правник. По завршетку мастер академских студија, које трају годину дуже, стиче се стручни назив мастер. Факултет организује и докторске студије, по чијем се окончању стиче научни назив доктор наука.


НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

Прва година 
Увод у право
Римско приватно право
Упоредна правна традиција
Уставно право
Српска правна историја
Основи социологије права
Увод у право европских интеграција
Друга година
Грађанско право - општи део и Стварно право
Породично право
Основи економије
Кривично право
Наследно право
Страни језик правне струке
Трећа година
Кривично процесно право
Право интелектуалне својине
Облигационо право
Међународно јавно право
Компанијско право
Управно право
Четврта година
Трговинско право,
Радно право,
Пореско право,
Грађанско процесно право,
Међународно приватно право

Осим кроз предмете наставне групе на другој, трећој и четвртој години студија (правосудно-управна, пословно-правна, међународноправна, теоријско-правна) и изборне предмете (ауторско право, реторика, малолетничко кривично право, парламентарно право, право интернета, правна етика, међународни односи, право медија, медицинско право, банкарско и берзанско право, правосудно организационо право и још око 20 изборних предмета), студенти се опредељују у сваком семестру и за једну од правних вештина (правна клиника, номотехника и писање правних аката, а обавезна је и пракса у правосуђу, управи или привреди).


Магацин библиотеке

Предавање

Желите престижни факултет са дипломом светског сјаја? У ПРАВУ сте!

На Факултету вас чекају следећи облици наставе: предавања, вежбе, семинари, стручне или студијске дискусионе групе, правне клинике, стручна пракса – у судовима, државним органима, органима локалне самоуправе и адвокатским канцеларијама – као и бројни и разноврсни курсеви и специјалистичке студије, међународна стручна такмичења (moot court), такмичење у беседништву и разни конкурси у вези са бројним наградним фондовима.

Студентски живот на Правном факултету обогаћен је и следећим садржајима: Општи семинар Правног факултета, Центар за беседништво Institutio Oratoria, Клуб пријатеља римског права и антике Forum Romanum, Дебатни клуб, Шаховски клуб, спортска такмичења и Студентски парламент.

Студенти Правног факултета су оснивачи првог студентског хуманитарног фонда „Осмех на дар“, чији је основни циљ прикупљање средстава за помоћ најугроженијима на Косову и Метохији.

Везу између бивших студената и Факултета одржавају Алумни клуб и Фондација Радомир Лукић.

Правни факултет Универзитета у Београду је једини факултет у Србији и окружењу који из сопствених средстава стипендира 100 студената који редовно испуњавају своје факултетске обавезе, а скромнијег су материјалног стања.


Музеј Факултета

Судница

Сигуран пут у ПРАВУ будућност!

За упис на Правни факултет могу се пријавити кандидати који су завршили гимназију или другу средњу школу у четворогодишњем трајању. Услов за упис је успешно положен пријемни испит који се организује крајем јуна, а садржи 60 питања: 25 питања из историје, 25 питања из српског језика и 10 питања из Устава и права грађана.

Програм овако конципираног пријемног испита је лакши него ранијих година, јер битно смањује обим градива за полагање испита.

Кандидати се рангирају на основу збира укупног броја бодова са пријемног испита (максимално 60) и успеха из средње школе (максимално 40 бодова).

Факултет организује припремну наставу за полагање пријемног испита у два циклуса – први циклус обухвата четири викенда током маја месеца, док се други организује почетком јуна у трајању од осам узастопних дана.
Нови приручник за упис, који садржи тестове са прошлих пријемних испита, може се набавити у књижари Правног факултета или поручити путем електронске поште: centar@ius.bg.ac.rs .

За сва питања и информације можете се обратити на исту e-mail адресу или на телефоне: 011/3027-725 и 011/3027-776.

На сајту Факултета www.ius.bg.ac.rs  под насловом ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2018/19 можете пронаћи и остале информације о припремној настави, литератури, датуму полагања пријемног испита и слично.

Желимо вам пуно успеха на пријемном испиту!


Мoot Court такмичења

Летња школа

Правни факултет Универзитета у Београду,

Булевар краља Александра 67, Београд тел. (011) 3027-600, факс. (011) 3221-299 инфо: (011) 3027-725, 3027-776
pravni@ius.bg.ac.rs